Ibanga ryagufasha kugabanya urusaku muri wowe!

Si urusaku rw’ibyo twunva hanze gusa,no muri twe hari igihe twigiramo urusaku rukabije,guhora dutekereza ibyo dushaka gukora,ibyo tugiye gukora ako kanya,gusoma message za whtsp no gusubiza abakwandikiye,kureba uko byifashe kuri facebook,kujya kumbuga nkoranya mbaga,mbese bidutera urusaku muri twe,ntitubashe gutuza.

Ihe gahunda ukore buri kintu mumwanya wacyo.

Advertisements

Uraririmba cyangwa urapfa?!

Ngiye kubabwira inkuru y’abasore babiri bari bageze mugihe cy’imyiteguro y’ubukwe bikaza kurangira babenzwe ,iyumvire uburyo byagenze.

Habayeho abasore babiri bari inshuti,bapangira hamwe ubukwe bwabo mumataliki akurikirana,umusore wambere umukobwa bendaga kubana araza aramubwira ati rero cheri wanjye iby’ubukwe nabivuyemo unyihanganire,umusore ati reka reka ntibishoboka ,ngwino tubivugeho neza dukosore ikitagenda neza,umukobwa aratsemba ati ahubwo ntuzongera kumbona,umusore biramuyobera ati njye sinaseba ndiyahura,aragenda azamuka muri etaje yakarindwi arasimbuka nuko arapfa.

Umusore wakabiri nawe byaje kumugendekera kimwe n’uwambere  nawe umukobwa biteguraga kurushinga  araza aramusezera,umusore ati ok urugendo rwiza!bagenzi be,abo mumuryango we,batangira guta umutwe bibaza ko nawe ashobora kwiyahura,bamugenze iruhande ngo wenda atagira ibyo anywa agasinzira.Batangira kumwigisha bati humura uzabona undi ,utubabarire ntufate icyemezo kigayitse cyo kwiyahura.Yahise ababwira ati ahubwo nimpumerekeze tujye muri studio,bemeye bihuta ariko banibaza ibyo bagiye gukora muri studio,mukugenda rero agenda ababwira ati buriya hari byinshi nakize,wasanga twarikuzabana nabi,tutunvikana,muntonganya,mubukene,mubibazo byinshi bitandukanye ariko imana iciye inzira hakiri kare,bageze muri studio atangira kuririmba arahanika ,ahumuriza abantu bose babenzwe,ahumuriza ababuze urukundo ababwirako anna yagenda hakaza Marita ariko amahoro agahinda,umutima ukagubwa neza.Indirimbo ye yaje gukundwa cyane,aramenyekana cyane,ahantu hose bakajya bamutumira ngo aze aririmbe,imitima yabenshi irabohoka.Ibibi byamubayeho bimubera intangiriro y’ubuzima bushya.Igitangaje ni uko bwari ubwambere aririmbye!

Nonese wowe urahitamo iki mubigeragezo ubayemo,uraririmba cyangwa urapfa?!

Iyi nkuru itubere isomo ryo gukura icyiza mukibi uko byagenda kose,niba wageze hasi,niba wacitse intege,niba ubayeho mubuzima utishimiye,niba uri gutotezwa,niba urikubura agaciro,wicika intege ahubwo haranira gukuramo isomo no gufata icyemezo cyiza uko byakugora kose. Hitamo guca ukubiri n’ibigushengura umutima,hitamo guca ukubiri n’urwango uhura narwo,hitamo guca ukubiri n’abakubwirako ntaho uzagera,hitamo guca ukubiri n’abakubwirako ntacyo umariye umuryango,ibyo bibi byose wumvaaaaaaaaaaaaaaaa ubihinduremo urwego wuriraho.

Igihe ni iki hitamo neza,fata icyemezo cyiza!

Nitwe twibuza amahoro!

Hari igihe ushobora kuba wirirwa uvugako hari umuntu wakujujubije,wakubujije amahoro,ukwanga,ukubuza gutera imbere nyamara uwo muntu arabivuga akikomereza ubuzima bwe hanyuma wowe ugatangira urugendo rwo kwirirwa ubisubiramoooooooo unabibwira abo muhuye bose mbese bakabona ko wagowe.

Kumva ibyavuzwe ugafata umwanya ukabyakira ndetse ukabirenga birashoboka,kandi ukagerageza kubikuramo isomo,ikindi ntubifate nk’intambara ahubwo ukabifata nk’impamba igusunika kurugendo.

Umwanya wo gutekereza ibitagenda tekereza ibyo ukunda,tekereza umuntu umuntu wishimira kuganira nawe ukagira ibitekerezo bikubaka ndetse bigukomeza.Irinde abagusubiza inyuma,irinde abatuma umutima wawe ucurama,irinde ibigucumuza ndetse n’ibituma uhangayika.

Iga gushima akariko kose n’ubwo kaba arigato kuko hari icyo bihindura kumitekerereze ,imigirire n’imibereho yawe.

Iga gushimishwa n’utuntu duto,ntibukire wijimye!

Abakunzi n’abatwanga tubahereze imana

Tugira abantu badukunda mubuzima bwacu hahandi uba wizeyeko igihe icyo aricyo cyose bakwakira neza,ariko nanone tukagira n’abandi batadukunda rwose ukaba ubizi mugahura ari ibyo kurenzaho.Abo bose rero tugomba kubahereza Imana kuko ariyo itanga byose.

Dukeneye amahoro ,dukeneye urukundo,dukeneye ibyishimo ariko nanone mureke tubanze dutekereze kubo twabibujije,hari abantu twabujije amahoro,hari abantu twabujije ibyishimo hari abantu twimye urukundo mureke tubabohore babeho neza.

Abatwanga ,batuzengereje,batujujubije ,batubujije amahoro,batubujije gusinzira,nabo tubasabire kandi tubature Imana kuko niyo ishobora byose.

Impamvu dukwiriye kwakira neza impinduka

Iyo hagize ibihinduka k’uburyo wari ubayeho akenshi biratonda kubimenyera!reka mbahe urugero nifashishije inkuru y’umugore wagiraga amahane wari ufite umwana umwe. Igihe kimwe umukobwa wamurereraga umwana yarasezeye haza undi mushya,uwo mushya imikorere ye ntiyari imwe n’iyumukobwa wagiye.Byari bitandukanye cyane.Gukora isuku agakora gahorooo,koza amasahani bika uko,mbese umugore yiha gahunda yo kumwerekera ndetse no gucisha make kugirango bumvikane bakorane neza.

Icyumweru cyambere,icyakabiri bigenda bihinduka ariko bitaragera kurwego yifuza ,muri uko gufashanya,umugore yateguraga umwana mbere y’uko ajya kwishuri,kumwambika,kumugaburira,mbese kumutegura muburyo bwose!icyaje gutangaza uwo mugore ni ukuntu yabyakiriye neza kuko byamwongereye umwanya wo kubonana n’umwana we mbere y’uko ajya ku ishuli,mbese akajya kukazi agenda asubiramo uturirimbo umwana yamuririmbiraga akumva aranyuzwe m’umutima.Niho rero yatangiye kubonako impinduka m’ubuzima ziba zikenewe no kwakirwa neza n’umutima utuje.

Ubusanzwe yatahaga ananiwe agasanga umwana yariye asigaje gukora devoir bamara kuyikora bagahita basinzira,mugitondo babyukaga ategurwa n’umukobwa wagiye wari umenyereye akazi no murugo we ntibabonane umwanya uhagije mugitondo Kuko babaga bihuta namwe murabizi uko biba byifashe mugitondo.

Mureke twige kwakira impinduka n’umutima utuje kandi twibande cyane mugushaka icyiza kibirimo  kuko bizadufasha kurenga byinshi no kugera kuri byinshi!

Mbere yo gufata umwanya wo kuvuga ibibazo byawe nibura wafashe umwanya urabisengera!

Mubuzima bwacu bihora bihinduka,rimwe biba byiza ubundi bikaba bibi,rero akenshi twihutirwa no guhita tubivuga ntidufate umwanya wo kubyereka Imana mbere yo kubibwira abantu.

Imana niyo ishobora byose,niyo izi byose,niyo yaturemye,ntakitubaho itakizi,ntanakimwe kiyitungura,ahubwo ibitubaho tujye twibaza isomo dukuramo.Ntibyoroshye ariko gahoro gahoro biraza.

Iyo ubwira Imana rero ubona umwanya wo gutuza no gushyira ubwenge kugihe bityo tukayoborwa nayo.

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés!

A la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s’assit et ses disciples s’approchèrent de lui.

2 Puis il prit la parole pour les enseigner; il dit:

3 «Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient!

4 Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés!

5 Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre!

6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés! 7 Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux! 8 Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu! 9 Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu!

10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient!

11 Heureux serez-vous lorsqu’on vous insultera, qu’on vous persécutera et qu’on dira faussement de vous toute sorte de mal à cause de moi.

12 Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.

Uko wakwirinda kuganzwa n’uburakari

Uburakari twese turabuzi ni ibyiyumviro bidashimishije bibabaza ubabajwe.

Uburakari burabangama,butera umutima mubi,butera kugira ibitekerezo bibi ndetse ukavaho wanakora ibidakwiye ndetse ukavuga n’amagambo adakwiye.

Hari inzira yoroshye cyane wacamo kugirango wirindira bene izo ngaruka.Fata urupapuro utangire wandike nk’aho wandikira umuntu wakurakaje,iveyo wese umubwire kuva byatangira kugeza igihe wabonye ko yakubabaje,aha ushobora kurira cyangwa ushobora gusakuza bitewe n’uko uri kwiyumva,wigira ibyo utinya kwandika ,andika byose ubimareyo,mukurangiza kwandika ushobora kuzagira umwanzuro wafashe,ingamba ugiye gushyiraho,mbese uko ushaka ko ibintu bizagenda.

Fata rwa rupapuro uruzinge urushyire muri envelope wandikeho n’amazina ye ,waruca,warutwika,warubika amahitamo ni ayawe.Ubundi wicare utuze cyangwa wirambike.Impamvu mbivuga ni uko nyuma yo kwandika uba uruhutse cyaneeeeeee kuburyo uba wumva ntakindi wakora,uba wumva umutima ukeye.

Ndababwiza ukuri iyinzira iraruhura,iyi nzira iranoze.

Mureke duharanire amahoro y’umutima!